Mikael Grip:

Enighet över blockgränsen.

"Under allmänhetens frågestund ställde Per-Åke Andersson en fråga om vad som görs för att komma till rätta med sjukfrånvaron bland de kommunanställda som under många år konstant legat runt fem procent.

– Förutom att siffran är för hög, är det många kvinnor som är hemma från sina jobb. Varför blir det ingen förbättring? undrade Andersson.

Inge Jacobsson (M) studsade snabbt upp i talarstolen och hade svar på tal.

– Vi har gett förvaltningen ett uppdrag att via Previa ta kontakt med de som är sjukskrivna och göra intervjuer om varför de är hemma från sina arbeten. Målet är att sänka sjukfrånvaron med två procent. Det här tycker vi är lika viktigt som majoriteten och gör gemensamt, berättade oppositionsrådet Inge Jacobsson."

Widar Andersson:

Övermogna haverister?

"Att det bråkas och slåss om positioner i ett parti är i och för sig inte något märkligt. De interna kamperna är oftast betydligt hårdare och "blodigare" än de externa bråken och debatterna med politiker från andra partier. Öppna anklagelser om Mugabeliknande diktaturfasoner, om sexuella trakasserier och om olämpliga kontakter med Ryssland hör dock till ovanligheterna inom riksdagspartierna. Miljöpartiet sticker ut skulle vi kunna säga. Sannolikt är det regeringsdeltagandets alla reträtter och tvångsmässiga tvärvändningar som triggar problemen och konflikterna inom MP."