Carolina Nilsson:

"Jag börjar bli förbannad."

" Darko Mamkovic (SD) börjar bli förbannad på att få ”städa efter galningar” i stället för att prata politik. Sverigedemokraternas landsdagar som nyligen avslutades i Flygeln har mycket kommit att överskuggas av Borlängepolitikern Martin Strids, numera tidigare SD, uttalande om muslimer från talarstolen. ”Det finns en skala från noll till hundra. I den ena änden är man hundra procent fullt ut människa. Där är man human...i den andra änden är man hundra procent mohammedan. Alla muslimer finns någonstans i den skalan. Är man IS är man rätt så nära hundra procent mohammedan, är man ex-muslim så är man rätt nära att bli fullt ut människa”. Så löd det Flygeln i helgen. Darko Mamkovic är ordförande för SD i Norrköping och börjar tröttna på att behöva slösa sin tid på att, som han säger, ”gång på gång få städa upp” efter opassande uttalanden av personer inom SD."

Carolina Nilsson:

Åby utan Luciatåg i år.

"För första gången sedan 1980-talet blir det inget luciatåg i Åby i år. ”Vi har vädjat till åttorna och niorna”, säger Alicia Bengtsson i Lions Club Åby. Luciatåget har med sitt lussande blivit ett traditionellt inslag på äldreboenden i Åby, i butiker, hos företag och på Kolmårdsanstalten. Men inte i år.

– Vi märkte tendensen redan förra året, då det var var svårt att få ihop ett gäng. I år var det två som sade att de kunde tänka sig att ställa upp, säger Alicia Bengtsson i Lions Club Åby som arrangerat luciafirandet där sedan 1980-talet."