Widar Andersson:

Tvärvändning på Verket.

"Systemet med samordningsnummer tillkom när rörligheten av asylsökande och ekonomiska migranter var betydligt mindre omfattande än vad det är idag. Skatteverket konstaterar i sin analys att "riskerna har ökat för att individer eller grupper utnyttjar det svenska välfärdssystemet på ett otillbörligt sätt, eller själva blir utnyttjade." Innehållet i Skatteverkets promemoria lever sannerligen upp till den riskbedömningen. En kort och koncis sammanfattning är att Skatteverket i realiteten har noll koll på vilka som har samordningsnummer."

Patrik Selsfors:

När elen kom till Sonstorp.

"Insändaren avslutar med en förhoppning: ”Måtte den tillsatta kommittén gå till djupet av sitt svåra värv, och måtte åtgärder fortast möjligt vidtagas till det bättre.”.

Vi har just firat 500-årsminnet av reformationen av kyrkan som Martin Luther stod bakom. 1917 var det följdaktligen 400-årsjubileum och undertecknad tvivlar på att någon hyllning i nutid nått sådana höjder som den som publicerades i Östergötlands folkblad. ”En bland de allra betydelsefullaste minnesdagar i världshistorien är den 31 oktober 1517, då Martin Luther i sedlig förtrytelse över ruttenheten inom katolska kyrkan uppspikade på slottskyrkedörren i Wittenberg de ryktbara 95 satser i vilka han brännmärkte och utdömde påvarnas avlatskrämeri såsom ett oerhört missbruk och en skändlighet”. Det är ord och inga visor.