Widar I riksdagen klubbas nu ramarna för budgetens 27 olika utgiftsområden. Steg för steg fram till den 15 december ska varje utgiftsområde diskuteras och beslutas för sig. Och sedan är det klart. När det börjar bli trångt med brinnande ljus adventsstaken så går därmed Decemberöverenskommelsen i graven. I vart fall för den här gången är det väl kanske bäst att tillägga. Därefter börjar valåret 2018 skulle man kunna säga. Vad valåret kommer att innehålla är svårt att sia om. Det finns dock vissa chanser till en valrörelse där sakfrågorna står i centrum.

Det som talar för en sådan utveckling är bland annat att vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna längre tycks vara så hett intresserade av att leka nu kastar jag SD på dig leken. Det förefaller nämligen som om S och M har slutat blöda väljare till Sverigedemokraterna.

En annan sak som talar för mer sakfrågeinriktad valrörelsedebatt är opinionsframgångarna som moderaternas nyvalde ordförande Ulf Kristersson inledningsvis har haft. Kristersson har pläderat för en mer "vuxen" attityd i politiken. Mindre halvlögner och påhitt. Mer lyssnande och samtalande. Fortsätter Kristerssons och moderaternas framgångar så kommer de att bilda skola. Så fungerar det i politiken - och på många andra håll i samhället också. Den som det går bra för; den försöker de andra härma på olika sätt. Då kommer vuxenheten att bli ett slags övergripande norm. Vilket skulle kunna öppna för skarpa men mer sansade diskussioner om viktiga områden som skolkunskaper, om den uppdelade arbetsmarknaden, om bostadsnöden, om folkvandringar och om skatter.

Regeringsfrågan skulle vara stor även i en sådan valrörelsemiljö som skissas härovan. Men regeringsfrågan skulle inte dominera över allt annat.

En saklig ton är inte synonym med mesighet, slätstrukenhet, humorbefrielse och/eller med konflikträdsla. Tvärtom är det väl så att ett högt och skrikigt tonläge gärna används för att driva rena hitte-på konflikter och symbolpolitiska petitesser som saknar relevans i den riktiga politiken. Mindre skrik och mer sak; en sådan valrörelse skulle i vart fall jag uppskatta.