Debatt Regeringen har under denna mandatperiod misslyckats med landsbygdspolitiken. I den nyligen presenterade landsbygdspropositionen från regeringen saknas flera konkreta åtgärder för en levande landsbygd. I stället har livet på landsbygden försvårats under Löfvens tid vid makten. Vi lägger därför fram gemensamma förslag på minskat regelkrångel, bättre infrastruktur och stärkt företagande – för tillväxt i hela Sverige.

Stärkt företagande: Starka och ekonomiskt hållbara företag är landsbygdens ryggrad. Vi ser ett stort behov av generella lättnader och kostnadsminskningar för dem som driver företag. Vi vill se regelförenklingar och stärkt äganderätt för alla som lever av att bruka skog och jord. Fler som bor på landsbygden ska kunna skörda frukterna av sitt arbete.

Minskat regelkrångel: Myndigheters agerande och regelkrångel sätter käppar i hjulet för boende och företag på landsbygden. Det rör sig om allt från huset som inte byggs på grund av krångliga regler till företag som lägger allt för mycket tid på administration. Det behövs mindre regelkrångel och vi vill till exempel att strandskyddet förändras för att underlätta byggande i strandnära lägen, exempelvis i områden där det finns lite bebyggelse. Alliansen vill också att myndigheter sätter upp en tydlig tidsgräns får hur långa handläggningstider får vara.

Bättre infrastruktur: En välfungerande infrastruktur är en förutsättning för en levande landsbygd. En viktig del är de enskilda vägarna, som möjliggör att en miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till jobb och hem. Vi vill därför underlätta för underhåll och investeringar av de enskilda vägarna. Vi vill även förbättra uppkopplingsmöjligheterna i hela landet.

Det landsbygden behöver är reformer för mer företagande, mindre regelkrångel, bättre infrastruktur och mer frihet.