Debatt Av min far lärde jag mig att respektera och skydda skogen, bergen och vattnen. Kärleken till naturen är den viktigaste kraften som styr mina politiska val. Misshandel av naturen är idag snarare regel än undantag, och vindkraftutbyggnaden är ett av de värsta exemplen. Majoriteten av våra politiker är likgiltiga inför detta. Denna majoritet förtjänar inte mitt förtroende och mitt stöd i riksdagsvalet.

Vindkraften har utvecklats till att bli ett av de största hoten mot vår natur och miljö. Stålmonster 200 meter höga skämmer horisonterna och slaktar fåglar. Ljudet plågar många närboende glesbygdsbor, och samhället sviker de utsatta. Mot dessa står vindkraftbranschen, som cyniskt hävdar att det inte finns belägg för att någon plågas. Statsmakten har slutit upp på samma utgångspunkt. Detta är enligt min mening skamligt.

Det finns flera bättre och mindre skadliga utvecklingsbara alternativ än landvindkraften för att trygga vår elförsörjning – vindkraft till havs långt från kusten, solenergi och kraftvärme är några exempel, för den som inte tror på kärnkraft.

Denna fråga blir avgörande för mig i valet. Det parti som delar min verklighetsbild, får min röst i morgon.