Debatt Den tidigare Europaparlamentarikern Göran Färm skriver i Folkbladet den 10 maj om det stundande EU-valet. Med fina ord som är svåra att inte hålla med om beskriver Färm hur viktigt EU är för Östergötland: alla våra stora industriföretag behöver frihandel, vi behöver samarbeta med andra Östersjöländer för att få rent vatten och ren luft, EU står för det mesta av stödet till östgötsk landsbygdsutveckling, universitetet är beroende av forskningssamarbete och studentutbyte och hela Europa behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagande. Gillar man dessa saker bör man dock inte som Färm uppmanar rösta på Socialdemokraterna, utan på Moderaterna.

Moderaterna är inte bara Sveriges mest frihandelsvänliga parti utan vi tillhör också den mest frihandelsvänliga partigruppen i Europaparlamentet (EPP). Det hedrar svenska socialdemokrater att de oftast står upp för svensk exportindustri och sållar sig till parlamentets frihandelsvänner, men det räcker faktiskt inte. Deras partigrupp S&D delar inte Socialdemokraternas entusiasm för frihandel utan har visat upp stor röstsplittring i viktiga omröstningar om flera frihandelsavtal som TTIP och CETA.

Att EU:s regionalstöd behövs för landsbygdsutveckling i Östergötland är inte sant. Sverige är en stor nettobetalare till EU vilket innebär att vi i reda pengar betalar mer till unionen än vi får tillbaka (medlemskapet ger dock ett enormt mervärde som inte kan kopplas till direkta transaktioner, bland annat i form av den inre marknaden, frihandelsavtal och fri rörlighet). Av EU:s budget går 70 procent till jordbruks- och regionalstöd. Östergötland skulle tjäna på att budgeten prioriterades om så att mer av EU:s pengar går till saker som är verkligt gränsöverskridande, av det Göran Färm nämner miljö- och klimatarbete, forskning och en ordnad migration, och att medlemsländerna får sänkt avgift och därefter kan prioritera exempelvis landsbygdsutveckling i den nationella budgeten.

Slutligen migrationspolitiken. Jag håller med Göran Färm om att det bästa vore en gemensam flykting- och asylpolitik i hela EU: med fri rörlighet inom unionen behövs fungerande yttre gränser och egentligen gemensamma regler kring vem som har rätt att vistas inom unionen och nyttja den fria rörligheten. Problemet är att EU:s snart 27 medlemsländer är oerhört oeniga om hur en gemensam migrationspolitik bör se ut. Det är inte fel att försöka, men kanske kommer vi aldrig lyckas överbrygga dessa meningsskiljaktigheter och få till stånd ett verkligt gemensamt asylmottagande i EU. Då duger det inte att som Socialdemokraterna ha som enda idé för migrationspolitiken att den ska ordnas gemensamt på EU-nivå. Istället behöver Sverige här och nu en bred parlamentarisk utredning om migrationen, vilket Stefan Löfven vägrar att tillsätta med hänvisning till att frågan ska upp till EU. Men EU får aldrig bli en ursäkt för att inte göra något här hemma.

Vill du som Göran Färm ha ett EU-samarbete som levererar på viktiga områden som ekonomin, klimatet och migrationen? Rösta på Moderaterna!