Fossilfri fordonsflotta till 2030 är mantrat i svensk klimatdebatt idag. Här på debattsidan pekas på snabbare övergång till biobränslen, där Norrköping ligger bra till med etanoltillverkning. En annan insändare framhåller att bilindustrin kör i gamla hjulspår, med ständiga rekordsiffror i bilförsäljningen, och bensin och diesel fortsätter att dominera.

Ett smart förslag för att få bukt med fossilberoendet i transportsektorn är ”Koldioxidavgift med Utdelning”. Lägg en stadigt stigande koldioxidavgift på fossila bränslen, alltså bensin och diesel. Höj priset till det blir så högt att alternativa drivmedel blir det självklara valet.

Men prishöjningar är väl sällan populärt? Jo om hela intäkten oavkortat delas ut i lika delar till varje vuxen medborgare. Det innebär att de som kör stora bensintörstiga bilar får betala mer än de får tillbaka.

Men alla som kör bensinsnålt eller rentav åker kollektivt vinner på upplägget. Rättvist och enkelt. Eftersom förslaget inte har någon höger- eller vänsterprofil, borde det kunna genomföras i politiskt samförstånd.

Den här idén kommer från USA där en gräsrotsrörelse, Citizens´ Climate Lobby, framgångsrikt driver frågan. I Sverige jobbar Klimatsvaret för genomförandet av ”Avgift med Utdelning”. I alltfler länder diskuteras nu koldioxidskatter som en väg att komma ur fossilberoendet och rädda klimatet för framtida generationer.

En direkt återbetalning kan ses som ett omställningsbidrag och gör oss alla delaktiga i vår tids största utmaning, nämligen klimatförändringen.