Folkbladet debatt Socialdemokratin letar efter det Stora Projektet – det som ska entusiasmera oss och lyfta opinionssiffrorna. Bostäder, jobb, utbildning – allt detta är nödvändigt, i all synnerhet nu i spåren av flyktingkrisen.

Men vart tog klimatfrågan vägen? Det är bara ett par månader sedan alla politiker högtidligt förklarade att nu sätter vi igång den stora omställningen mot en fossilfri framtid. Är inte det ett framtidsprojekt att samlas kring? Om vi inte lyckas hejda klimatförändringen, så kommer det svenska välfärdssamhället att skakas om i grunden och dagens flyktingströmmar är bara en stilla rännil mot vad vi kan vänta oss framöver.

Så politiker, våga tala i klartext, berätta vad som händer om vi inte snabbt ställer om och berätta också vilka positiva möjligheter en omställning till ett grönare samhälle innebär.

Utsläppen av växthusgaser måste snabbt minska. Ledande klimatforskare och ekonomer världen över anser att en koldioxidskatt på fossila koldioxidutsläpp är det effektivaste verktyget. Ett förslag som nu sprids över världen är att intäkterna från sådan koldioxidavgift inte går in i statens finanser utan återbetalas till medborgarna i lika delar. De som konsumerar mycket fossil energi förlorar på affären, men de som lever energisnålt eller ställer om till förnybart blir vinnare. Och de verkliga vinnarna är våra barn och barnbarn!