Debatt Systembolaget går i helsidesannonser ut och berättar att om enskilda vinodlare i Skåne skulle få rätt att sälja egenproducerat vin så hotas Systembolaget och hela den svenska alkoholpolitiken. Anledningen är att när vi gick med i EU så förbehöll sig Sverige att ha kvar Systembolagets spritmonopol. Svenska folket kan nämligen inte hantera sprit, vilket man kan i andra länder. Om nu Sverige skulle tulla lite på detta monopol, så gäller enligt EU inte det gamla undantaget längre. Om en enda bonde i Skåne får sälja vin, så måste alla näringsidkare få göra det, annars snedvrids ju konkurrensen. Och får de sälja vin så måste de också få sälja sprit. Jajamensan, så är det! Några glidningar i reglerna kan inte accepteras. ”Liten druva stjälper ofta stora lass”. Det är denna typ av stelbent byråkrati, som gjort att vi i Lpo vill lämna EU.