Widar Liberalerna har hållit ett frejdigt landsmöte i Västerås. Partiledaren Jan Björklund visade sig från sin erkänt bästa sida som liberal linjetalare. Partiet ligger illa i opinionsmätningarna. Björklund gjorde vad han kunde för att profilera Liberalerna gentemot det mesta i tillvaron. Putin, Moderaterna, islamism, nazism och de rödgröna fick sina slängar. Jan Björklund kritiserade även sig själv och den forna Alliansen för "flathet." Skola och utbildning har sedan länge - nästan alltid - en stor plats i Liberalernas politik. Så även denna gång. Björklund säger som det är bättre än de flesta: "Tänk tanken att ingen enda elev lär sig någonting, vi kommer absolut sist i Pisa, då kommer vi ändå att ha nått målet om full likvärdighet. Om man förbjuder de riktigt framgångsrika skolorna, till exempel fristående Engelska Skolan, ja då får vi ju ökad likvärdighet. (--) Om ökad likvärdighet är högsta målet för svensk skola så riskerar det till att leda allt annat än ökad kunskap. Om ökad kunskap är högsta målet för svensk skolpolitik så kommer det också att leda till ökad likvärdighet."

Så är det. Jan Björklund är stark och klarsynt och ställer sig mitt i rummet när det gäller kunskapsskolan. Här finns utrymme för en stark och nödvändig offensiv som borde kunna nå fram till medborgarna och/eller återföra partier och S och M till den breda vägen i skolpolitiken. Identitetspolitiskt flum - där det viktigaste är att bakgrunder och hudfärger blandas på ett korrekt och likvärdigt sätt - är en kunskaps- och jämlikhetspolitisk återvändsgränd.

Ombuden på landsmötet visade däremot ingen större hetta i utbildningspolitikens viktigaste frågor. Den liberala debattivern riktades istället ut i marginalerna. I det stora hela rätt så perifera frågor som förbud för slöjor och religiösa friskolor ägnades stora doser engagemang och landsmötestid. Liberalerna borde - som jag ser på saken - hålla samma linje gentemot religiösa friskolor som mot andra skolor. I de skolor som levererar bra kunskapsresultat utgör ju inte religionen något problem; eller hur?

Liberalerna ska nog passa sig för att snöa in på slöjor och religion. Kör hårt i skolpolitiken i stället.