Debatt Sjukskrivningar kostar samhället 57 miljarder per år. Vilket motsvarar flera årsbudgetar för ett medelstort landsting i Sverige. Genom att följa de riktlinjer och lagar som finns kan vi utforma en mer utvecklad rehabiliteringsmodell som är individuellt anpassningsbar och då kan vi bästa sätt arbeta med att förebygga ohälsa. Begreppet rehabilitering är något vi alla har stött på i samhället.

Som privatperson eller i sin yrkesroll gäller det att veta vad rehabilitering kan ge för positiva effekter, men aldrig själv behöva erfara att genomgå en sådan insats. Att drabbas av ohälsa känns oftast långt bort för många, men ändå kan det bli till verklighet en dag. Enligt folkhälsomyndigheten upplever 30 procent av Sveriges befolkning sig ha en ökad ohälsa. När man väl står där i behov av att få rehabilitering känner man sig ofta väldigt utsatt och sårbar. Regeringen bör vara mer generös och driven i sitt arbete med ohälsa:

- Utforma en utarbetad och tydlig plattform med färdiga verktyg för hur individanpassad rehabilitering ska ser ut och genomföras.

- Se till att rehabiliteringsprocesser följs.

- Besluta om tryggare lagar som erbjuder omplacering för sjukskrivna anställda som en del av deras rehabilitering.

- Ha en dialog med kommuner, landsting och myndigheter om vad som verkligen behövs.

Regeringen kan spara in åtskilliga miljarder per år på att ha ett bättre arbete med att förebygga ohälsa i samhället. Alla har rätt till att känna av att de klarar av och räcker till i sitt arbete. Låt de anställda få äga den rätten själva! Det räcker inte med att varje enskild organisation har en riktlinje att gå efter. Låt Sveriges befolkning få vara friska så att landet kan uppleva välfärd och ekonomisk tillväxt!