Debatt Lärlingsutbildningar är särskilt viktiga för kompetensförsörjningen i mindre och medelstora företag. I många fall måste de anställda på mindre företag kunna sköta ett flertal olika arbetsuppgifter, som till exempel ha koll på ekonomin och pappersarbetet samtidigt som de utför själva kärnuppgiften. Ett bra sätt att bygga på den breda kompetens som krävs är att under en initial period arbeta som lärling på företaget. Lärlingen får ju även möjlighet att förstå företagandets villkor, i synnerhet om lärlingsplatsen är på mindre ägarledda företag. Att lärlingssystem skulle kunna göra stor nytta i Sverige visas av två undersökningar som vi har genomfört bland sina medlemmar. Både under 2013 och 2016 svarade 76 procent av våra medlemmar att de har ett intresse av att ta emot lärlingar. Med försiktiga antaganden utifrån undersökningen visar det sig att nära 36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen.