Det har länge talats om satsningar på utbildning och att det krävs ett kunskapslyft i Norrköping. Lyssnar man på kommunens främsta företrädare, nästan uteslutande Socialdemokrater, kan man tro att kommunen faktiskt satsar på utbildning och kunskap. Den fina fasaden raseras dock snabbt om man väljer att besöka kommunfullmäktige.

 

Under måndagens sammanträde lyftes en av mina motioner upp för beslut. I motionen föreslog jag något så enkelt (men viktigt) som att kompetens ska genomsyra alla anställningar inom kommunens verksamheter och att det inte skulle finnas någon form av särbehandling i samband med arbetsansökan.

 

Detta gillades inte av kommunens ledande Socialdemokrater. För dem är det viktigare med att visa upp en fin statistik än att de anställda i kommunen har den kunskap och den kompetens som krävs för sina uppdrag.

 

Theresa Carvalho (S), vice ordförande Norrköpings kommunstyrelse och ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, undertecknade ett svar med bland annat följande lydelse: ”Kunskap i ett ämne har i sig ingen relation till någon arbetsuppgift och för en organisation har kunskap endast ett värde först när den används.”

 

Den bristande förståelsen för kunskap finns även hos Olle Johansson (S), som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden och känd för att från talarstolen citera Koranen för att visa på islams goda djurhållning.

 

Johansson har vid ett tidigare tillfälle sagt från kommunfullmäktiges talarstol att det är för mycket matematik i politiken, och att matematik inte löser någonting. Att två av våra kommunalråd, med ansvar för arbetsmarknad respektive utbildning gång efter gång underskattar vikten av kunskap är allvarligt och kan vara förödande för Norrköpings kommun.

 

Det man kan fråga sig är också vad det egentligen sänder för signaler till kommuninvånarna och till övriga landet – då inte minst de företagare som kan tänka sig att flytta sin verksamhet till Norrköping.

 

Kunskap ligger till grund för all form av problemlösning och är minst sagt avgörande för om en person ska klara av sina arbetsuppgifter eller inte. Beroende på en persons kunskap kan han eller hon vara olika duktig på sina arbetsuppgifter, och särskilt när det kommer till kommunala jobb är det viktigt att de som anställs är så kompetenta för sina arbetsuppgifter som möjligt.

 

Att samtliga fullmäktiges politiker, utom Sverigedemokraternas fyra representanter, så insiktslöst valde att avslå något som kan tyckas så självklart som likabehandling vid anställning, samt att kunskap och kompetens ska löna sig är häpnadsväckande.

 

Med våra 14,6% av väljarstödet i senaste opinionsmätningen kan vi se en bekräftelse på att väljarna väljer kunskap och kompetens före floskler och särbehandling.