Widar En sak är i alla fall säker. Kulturminister Alice Bah Kuhnke måste ha ett mycket gott självförtroende. På något annat sätt går det knappast att förklara att hon gick och satte sig i Agendastudion hos SVT för att svara på frågor om återvändande IS-krigare; ett ämne hon uppenbart inte hade en susning om. Den som anser att det är en statlig kärnverksamhet att hålla koll på potentiella terrorister fick inte vatten på sin kvarn kan vi väl säga. Utöver den säkra iakttagelsen om kulturministerns självförtroende så känns nämligen det mesta mycket osäkert i de här frågorna.

Mer att läsa: Det behövs ett ordnat skifte av politik.

För att ta det från början. Hur i all världen kan det komma sig att en kulturminister har ansvaret för hemvändande möjliga terrorister? Om det nu alls är staten som har ansvaret? Enligt Bah Kuhnke i Agenda så är det istället hemkommunerna för de hemvändande som har ansvaret. Hur detta ansvar ska utövas är ytterst oklart eftersom Säkerhetspolisen inte underrättar kommunerna om hemvändarna. Det är även höljt i dunkel vad kommunerna ska göra/skulle ha gjort om de fått/när de fått reda på att en IS-hemvändare korsat kommungränsen? Avprogrammering? Övervakning? Fixa en plats på gymnasieskolan?

Mer att läsa: Åkessons flank och andras.

Det är befriande att hela den här oredan kommer upp till ytan. Sommaren 2014 utsåg den dåvarande demokratiministern för Liberalerna Birgitta Ohlsson den tidigare S-ledaren Mona Sahlin till det nya uppdraget som samordnare mot våldsbefrämjande extremism. "Det här är det viktigaste beslutet jag fattat som demokratiminister", sa Birgitta Ohlsson till Dagens Nyheter.

Jag skulle aldrig drömma om att ifrågasätta vare sig Birgitta Ohlssons eller Mona Sahlins engagemang och lidelser i de här frågorna. Det stora problemet utgörs däremot av den dåvarande regeringens beslut att sätta in extremt polisiära frågor om våld, extremism och terrorism i en lite halvflummig utredningsstruktur där Mona Sahlins person var huvudsaken.

Det blev kort sagt ingen ordning. Vilket Bah Kuhnkes besök hos Agenda avslöjade med all uppbådbar genans.

Justitieminister Morgan Johansson bör nu lägga om kursen. Det här är en fråga om nationell säkerhet. Lägg ned det där samordneriet. Sluta skäll på kommunerna. Se till så att polisen har förutsättningar att på alla sätt ha järnkoll på de här terrorresenärerna.