De senaste åren har medfört betydande förändringar av elproduktionens kostnadsbild. Förnybar el har blivit billigare men kostnaden för ny kärnkraft har ökat. Den utvecklingen kommer att fortsätta fram till 2020. Enligt professor Sachs vid välrenommerade Masssachussets Institute of Technology i USA, blir solel det billigaste elproduktionsalternativet redan 2020. Vindkraften bedöms också bli billigare att producera i framtiden och är redan nu billigare än ny kärnkraft.

Idag bedöms kostnaden för ny vindkraft av den europeiska branschorganisationen EWEA vara ca 56 öre/kWh på land, men 45 öre/kWh år 2015. Vattenfalls chef för förnybar energi, Anders Dahl, gjorde nyligen bedömningen att kostnaden för ny vindkraft kommer att sjunka med 30-40 procent fram till 2020.

Debatt
Kostnaden för ny kärnkraft har ökat kraftigt den senaste femårsperioden, bl a på grund av terroristhotet. Finansrådgivarna Citigroup i England räknar med produktionskostnader på ca 65 öre/kWh medan amerikanska bedömningar, t ex från Standard & Poor, ligger högre, 70- 110 öre/kWh. Den nya finska reaktorn i Olkiluoto kan komma att kosta ca 90 öre/kWh.

Den senaste tidens driftproblem hos svensk kärnkraft är inte unika. Motsvarande problem finns i Tyskland, Frankrike och England. De senaste två åren har svensk kärnkraft haft en s.k. energitillgänglighet på ca 60 %. I kraftindustrins kalkyler räknar man med en tillgänglighet på 90 % under 40 år ! Det finns inget verklighetsunderlag för detta. Globalt har kärnkraften historiskt haft en tillgänglighet på ca 70 %. Talet om billig, pålitlig baskraft från kärnkraften är således vilseledande.

En ekonomiskt rationell svensk energipolitik bör prioritera energieffektivisering, följt av satsningar på förnybar energi. Tyvärr visar regeringens egen handlingsplan på motsatsen. En rapport till EREC, European Renewable Energy Coalition, med en jämförande analys av EU-ländernas nationella handlingsplaner visar att Sverige är sämst av alla EU-länder när det gäller satsning på solel!

Sverige är också sämst på energieffektivisering, mätt som planerad ökning av energiförbrukningen! Regeringens ökning av energiförbrukningen på ca 14 procent saknar verklighetsförankring. Ifjol var Sveriges slutliga energianvändning faktiskt lägre än 1970 och har sjunkit påtagligt under 2000-talet, mycket tack vare ny energisnål teknik.

Med en kraftfull satsning på billig energieffektivisering, kombinerad med en ordentlig satsning på förnybar energi blir kärnkraften onödig i Sverige redan 2020.