Debatt Regeringen vill skrota handikappersättningen. Den ska enligt förslaget bytas ut mot en merkostnadsersättning. En enkel princip ska ersättas av ett krångligt system både för oss med en grav synnedsättning/blindhet och för samhället, då det nya förslaget mycket troligt kommer innebära ännu mer byråkrati och dessutom öppna för individuella bedömningar av handläggare på försäkringskassan.

Idag får personer med grav synnedsättning/blindhet ett månadsbidrag för att täcka de extrakostnader som funktionsnedsättningen för med sig. Enligt regeringens förslag måste vi nu istället redovisa våra merkostnader. Att ta bort schablonersättningen skulle slå hårt mot vardagslivet och den personliga integriteten. Ersättning kopplad till diagnos är mycket mer rimligt, enkelt och rättvist, särskilt då det är svårt att precisera de merkostnader vi faktiskt har.

Exempel på merkostnader för mig som gravt synskadad kan vara:

• Dyrare matvaror, eftersom personer med synnedsättning måste handla i den butik där vi kan få personlig service, oavsett priserna.

• Svårare än andra att hitta extrapriser, oavsett om det gäller matvaror eller andra artiklar.

• Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.

• Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.

• Kostnader för gentjänster till vänner och anhöriga som på frivillig basis hjälper till med praktiska saker som har med synnedsättningen att göra.

• Att ibland tvingas betala ledsagarens mat, fika eller entrébiljett vid kultur eller idrottsevenemang.

Vilka merkostnader som Försäkringskassan kommer att godkänna om handikappersättningen skrotas är inte lätt att veta och det skapar en onödig stress hos en redan ekonomiskt utsatt grupp.