Debatt Det finns ca 1.400.000 nötkreatur, 400.000 hästar och 600.000 får i Sverige idag och miljön påverkas såklart både positivt och negativt av deras liv och hanteringen av dem. Det finns också 10.000.000 människor i vårt land, vi i Landsbygdspartiet oberoende (LPo) vågar påstå att människorna påverkar miljön långt mer negativt än dessa djur, trots debatten om korna som klimatbovar. Vi människor kör bil, förorenar luften i städerna, köper nya kläder och prylar, möbler, teknik och annat – ofta från andra sidan jordklotet. Varor som ibland tillverkas under tveksamma förhållanden, och sedan transporteras långa sträckor. Vi köper dricksvatten på flaska fast vi har i kranen, vi kastar mängder med sopor som fullt ätlig mat, kaffekapslar och andra onödiga förpackningar, prylar vi tycker har tjänat ut. Vi konsumerar saker i stora mängder och flyger utomlands utan att blinka.

För att döva samvetet köper vi "ekologisk" importmat, om vi inte väljer den danska billiga antibiotikastinna fläskfilén. Vi väljer i allt större utsträckning livsmedel baserade på sojabönor för att ”rädda klimatet”, och tror vi gör miljön en tjänst. Sen skyller vi miljöproblemen på KORNA!? Jämför med en Thailandsresa, som motsvarar ca 365 dagars köttätande i utsläpp, då är kornas positiva egenskaper inte medräknade.

Vi får fantastisk mat och dryck av kor, de håller markerna öppna, betar, trampar och gödslar marken så andra djur insekter och växter kan leva där – värdefulla ekosystemtjänster! Utan kor, hästar och får skulle många av Sveriges öppna landskap växa igen och förlora viktig biologisk mångfald.

Om Sveriges 10 miljoner människor i huvudsak skulle äta bönor och andra importerade grödor, då skulle utsläppen i form av metan och koldioxid öka betänkligt, för att inte tala om vad de långa transporterna skulle göra för björntjänst till klimatet. Så har vi odlandet av sojabönan, det bryts ny mark och avverkas stora mängder skog för att odla, i huvudsak GMO-soja. Det kan inte vara ett vettigt alternativ till svensk mat!

Vad kan du och jag då göra för att dra vårt stå till klimatstacken? Först och främst – köp svenska matvaror, gärna så närproducerade som möjligt. Reparera och återanvänd kläder, möbler, förpackningar mm. Drick kranvatten, plocka svamp, bär och varför inte flytta ut på landet, gå ner i arbetstid, baka, odla, ta jägarexamen eller skaffa några höns?

Vi anser inte att lösningen på Sveriges miljöproblem är att avskaffa korna, tvärtom vi behöver fler kor i vårt land – och färre importliberaler!