Widar Äldreomsorg är ett stort och ansvarsfullt åtagande för den offentliga sektorn. De äldre själva och deras anhöriga tar naturligtvis själva hand om det mesta av omsorgen. Men då problemen blir för stora och vårdbehoven omfattande är den offentligt organiserade äldreomsorgen ett mycket viktigt komplement för trygghet och vård. Ekoredaktionen rapporterar (20/6) om stora problem att hitta lämpliga medarbetare till äldreomsorgens verksamheter. I Ekots inslag intervjuas en chef inom äldreomsorgen i Eskilstuna. Men problemen beskrivs som allvarliga i stora delar av landet.

"Vi gjorde en undersökning 2016 och då svarade sex av tio kommuner att de hade svårt att rekrytera utbildad personal", säger Caroline Olsson på SKL till Ekot.

Enligt en annan rapport från SKL - organisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige - behöver äldreomsorgen nyrekrytera 146 000 personer under de kommande åtta åren för att hålla ställningarna.

Siffran "146 000" är en del av rekryteringsproblemet; så ser jag på saken. Var man startar sina tankeprocesser i ett givet ämne är nämligen avgörande för var tanken till slut kommer att landa.

 

Mer att läsa: Jimmie Åkesson kan bli sannspådd.

 

Det är minst sagt inte särskilt lyckat att beskriva behovet av nya medarbetare som om de utgjorde en ansiktslös klump av 146 000 personer vilka som helst. I förlängningen av den "klumpen" anas proletariserade arbetsmiljöer utan något större inflytande och utan några vidare utsikter om att kunna påverka vare sig sin arbetssituation eller sin lön. Vilket i sin tur leder till nästa bild av medarbetare som helst skulle vilja ha andra arbeten, som känner sig slitna, osedda och med höga sjukskrivningstal.

Ett mer personligt tilltal är av nöden; så tänker jag: Vi söker inte 146 000 (hur man nu kan komma fram till en så exakt siffra 8 år i förväg?!) utan vi söker dig som vill ha ett viktigt arbete med tuffa krav och stora möjligheter." Ett sådant tilltal startar helt andra tankeprocesser än i exemplet ovan. Och tankeprocesser är det som skapar verkligheter som skapar nya tankar och leder till nya verkligheter.

Äldreomsorgen är värd så mycket mer än klumptänkande.