Debatt Jordbävningar har sällan inträffat, när solens aktivitet varit hög, vilket indikeras av att solfläckarna är många. Åren 2010 och 2011 var de relativt få och fem jordbävningar med magnituder 8,5 – 9,5 inträffade: Haiti, Chile, Nya Zeeland, Japan (Fukushima) och Turkiet. Ett samband tycks finnas, men är inte väl förstått.

Jordbävningar beror på spänningar i jordskorpans tektoniska plattor längs de linjer, där de gnids mot varandra. Där uppstår också vulkaner med liknande samband med antalet solfläckar.

Vi får all energi från solens strålning och vi är omslutna av dess magnetfält, vars styrka varierar med solens aktivitet. Denna indikeras av antalet solfläckar, som varierar cykliskt från knappt 10 upp till 200 per månad med en period om cirka 11 år. Även om magnetfältet är svagt, blir dess sammanlagda styrka betydande över en tektonisk platta lika stor som en kontinent. Det är ganska troligt att dess ändringar kan utlösa de mycket stora latenta spänningar som finns i plattorna. Solen har nu sensationellt få fläckar. Mer än hälften av dagarna är den helt utan. Den har gått in i en passiv fas lika dem för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt, vilket ger hög sannolikhet för att klimatet nu blir kallare.