Soldebatt Antalet solfläckar har i år varit exceptionellt lågt enligt observatoriet i Bryssel. Fram till den 1/6 har 2017 redan haft 42 dagar helt utan solfläckar, tio fler än under hela fjolåret. Det indikerar avtagande aktivitet från solen med svagare magnetfält, som annars skyddar jorden från de kosmiska strålarnas partiklar, positivt laddade protoner.

Man började logga antalet solfläckar 1755. Deras antal varierar i cykler om c:a 11 år. Vi befinner oss nu i slutet av cykel nummer 24, som är den tredje svagaste. Den kommande cykeln nr 25 väntas bli ännu svagare.

Således träffas vår atmosfär nu av fler protoner, som kolliderar med luftens molekyler och bildar kondensationskärnor för vattenångan. Det bildas mera moln, som reflekterar solens strålning, så att klimatet blir kallare. Det är vad vi har att vänta de närmaste decennierna.

Tidigare kalla perioder har sammanfallit med låg aktivitet av solen.

Det finns inga mätningar som visar att koldioxid påverkar klimatet mätbart, googla "koldioxidens verkan på klimatet". Sådan påverkan visar endast IPCC:s hypotes, som legat till grund för dess många datorsimulerade "klimatmodeller". Dessa har visat sig mer och mer felaktiga de senaste 20 åren.

Historien visar att solens aktivitet är den viktigaste drivkraften för klimatet.