Debatt Riksdagen håller på med förhandlingar om hyressättning, skattesänkningar och på sin höjd om grön skatteväxling. Riksdagspolitiker prioriterar fel frågor, använder fel styrmetoder och underdimensionerar åtgärder. Jag skriver inte denna insändare för att smutskasta riksdagspolitiker. Mitt syfte är att synliggöra problemet och hitta en lösning som är bra för Sverige och planeten. Hur svårt det än kan te sig praktiskt, så anser jag att riksdagspolitiker och de som kandiderar till riksdagen bör genomgå ett vishetstest. Det handlar inte om vänster eller högersympatier, utan om generella färdigheter såsom helhetsseende, kritisk analysförmåga, kreativitet, problemlösning, empati, teoretiska kunskaper och konfliktlösningsförmåga. Forskningen inom ämnesområdet vishet har ökat och det borde vara möjligt att designa ett vishetstest för riksdagsledamöter. Tror ni att detta förslag tas emot positivt av riksdagen? Jag tror det! Riksdagsledamöterna själva anser sig kloka och vill få bort de okloka.