Debatt Kina sätter press på biltillverkarna att utveckla bättre bilar med mindre utsläpp och det kan vi mindre länder ha glädje av. Vi, i Sverige, har själva inte tillräckligt med köpkraft för att kunna sätta den pressen. Däremot kan vi påskynda utvecklingen genom att skapa en marknad för de bättre produkter som nu växer fram och säkra att vi får ekonomisk möjlighet att ställa om till fossilfria transporter. Elbilarna finns ju där och flera blir de, till stor del tack vare Kinas påtryckningar med sin enorma köpkraft.

Kanadas federala regering vill införa en stigande koldioxidavgift, där hela intäkten går tillbaka till provinserna, som sedan kan disponera intäkten just på det sätt som passar deras provins bäst.

Sverige är ett föregångsland på många områden, så låt oss också vara det när det gäller att skapa ett bättre klimat för våra barn. Låt oss vara bland de som går före genom att införa en verkningsfull koldioxidavgift!