Debatt Vi inom Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har fått signaler från våra medlemmar att många kommuner nu utökat jakten på enskilda avlopp. Fastighetsägarna tvingas göra om sitt fungerande system, ofta med krav på anslutning till det kommunala nätet. Detta kan innebära kostnader på flera hundra tusen kronor för den enskilde. Ibland är det motiverat, men i många fall helt omotiverat.

Orsaken kan vara att kommunen vill bygga ut ett befintligt bostadsområde eller anlägga ett helt nytt fritidshusområde. Och för att få bättre ekonomi i projektet så vill man tvångsansluta även befintliga bostäder.

Det kan också vara så, att man med påtryckning från Naturvårdsverket hårdtolkar det nya vattendirektivet från EU. Och trots egen brunn med bra vatten så ska man i framtiden tvingas köpa kommunalt vatten.

Vi i LPo kan inte individuellt hjälpa var och en, men vi försöker hjälpa drabbade genom en särskild aktivitetsgrupp, där man kan utbyta erfarenheter. Vi försöker också tillhandahålla tillämplig lagstiftning och forskningsunderlag, som kan vara till god hjälp vid till exempel överklagande. Att Landsbygdspartiet oberoende tidigare engagerat sig mot rovdjurspolitiken, och mot vindkraften som förstör för närboende är allmänt känt. Nu engagerar vi oss i ytterligare ett problemområde, enskilda avlopp ska inte få försvåra för boende på landsbygden.