Widar För ett par veckor sedan genomförde Moderaterna sitt "Sverigemöte" på Svenska Mässan i Göteborg. Ungefär 2500 lokalpolitiker, riksdagsledamöter, ungdomsförbundare och partiledning umgicks i seminarieform under knappa två dygn. På drygt femtio seminarier diskuterades de flesta av samtidens heta frågor. Jag var där.

På flera utav seminarierna deltog inbjudna gäster utanför partiets hankar och störar. Själv var jag till exempel med på ett hörn på ett seminarium där Moderaterna diskuterade sin sjukvårdspolitik. Min roll var att ge några egna och kritiska synpunkter till de moderata budskapen. M: s sjukvårdspolitiska paroll är "köerna i sjukvården". En högst rimlig fråga att driva för ett oppositionsparti; visst är det så. I kampanjmaterialet riktar emellertid M sökarljuset mot den politiska ledningen utav landstingen/regionerna i akt och mening att bevisa att köerna i de landsting/regioner som leddes av socialdemokrater var usligt långa medan alliansledda verksamheter höll sig med mycket kortare köer.

I mina ögon är den sortens indelning av orsak och verkan inte särskilt vuxen och seriös. Mina långa erfarenheter av politik på olika nivåer har tvärtom givet mig anledning att tro att Gud Fader har fördelat duglingar och oduglingar ungefär lika mellan de statsbärande politiska lägren. Det är heller knappast rättvist att till exempel jämföra Västerbottens S-styre med Hallands M-styre. Västerbotten har en tio gånger så stor yta som i huvudsak består av ett glest befolkat inland. Moderaternas kampanjmaterial bygger på jämförelser av sjukvårdsköerna mellan 2014-2018. En vuxen betraktare ser att Sveriges befolkning har vuxit extraordinärt mycket genom invandring - drygt en årskull extra - under denna period.

Martin Engström är sjukhuschef i den framgångsrika och köblyga Hallandsregionen. På Sverigemötet förklarade han att Hallands framgångar beror på strukturerat kvalitetsarbete för korta köer under samma ledning i drygt 10 år. Halland styrs sedan länge av M. Vilket har betydelse för kontinuiteten. Min bild - rätta mig om jag har fel - är dock inte att strukturerat kvalitetsarbete är ett utmärkande drag hos just moderater. Däremot borde det var ett mycket starkt drag hos alla som leder svensk sjukvård.