Debatt EU: s länder lägger enligt en nyligen publicerad rapport 112 miljarder euro per år till fossilbränslesubventioner. Det är väl så att man kan få blodstörtning av ilska och förtvivlan? Och Sverige är med i detta. Diesel har t.ex. lägre energiskatt i Sverige än bensin – ett indirekt stöd som kostar statskassan över 8 miljarder kr om året, till ett bränsle som är skadligt både för miljön och för människors hälsa.

I Sverige slipper även inrikesflyget energiskatt, och både gruvnäringen och jord- och skogsbruket har nedsatt koldioxidskatt på sina arbetsmaskiner. Här går staten miste om intäkter på över 2 miljarder kr om året, medan de fossilbränsleslukande näringarna kan köra på som förut. Varför ska inte de fossilanvändande verksamheterna utsättas för samma nödvändiga förändringstryck som andra delar av samhället? Med en värld på väg mot 4 graders uppvärmning är en fortsatt subventionering av fossila bränslen inte bara enfaldig utan snarare snudd på kriminell.