Debatt För oss i Koalition för Östergötland (S, MP, L och C) är en förbättrad tillgänglighet till vården en av de högst prioriterade frågorna. Vi vet att tillgängligheten till vården i Östergötland är relativt god i jämförelse med resten av landet, vilket Socialstyrelsens senaste rapport bekräftar. Det finns dock skillnader mellan olika verksamheter och patienter har fått vänta allt längre på nybesök och behandling. Vi har nu möjlighet att göra riktade satsningar för att förbättra tillgängligheten inom flera områden och har kunnat avsätta 10 miljoner för förbättrad tillgänglighet till besök och behandling. Det handlar om att korta köerna inom barnpsykiatrin, endoskopiska undersökningar, hjärtsjukvården, hudsjukvården, ögonsjukvården, barnlogopedi, plastikkirurgi och öron-näsa-halssjukvården.

Inom ögonsjukvården har flera åtgärder genomförts sedan tidigare. En viktig åtgärd har varit att rekrytera läkare och vi ser nu att bemanningssituationen har förbättrats. Det har exempelvis anställts 10 läkare som är under specialistutbildning. Tillfälligt har även hyrläkare tagits in för att öka kapaciteten. Under våren kommer Aleris att ta emot ögonpatienter för både nybesök och behandling i Motala. Vi kan nu se att insatserna som gjordes under hösten för att förbättra tillgängligheten nu börjar ge resultat. Självklart kommer vi i Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätta att följa utvecklingen noga.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har taket för den rörliga ersättningen under en period framöver tagits bort. Taket innebär att finns en gräns för hur mycket ersättning verksamheten får oavsett om man tar emot fler patienter eller ej. Genom att tillfälligt ta bort taket får BUP ersättning för fler patienter och då också möjlighet att ta emot fler.

Målet för oss är en god och jämlik hälsa för alla och att vi har en vård med god kvalitet och hög tillgänglighet. Oavsett social eller ekonomisk ställning, bakgrund eller livssituation ska alla ha rätt till en vård på lika villkor. Vi kommer fortsätta arbetet med att göra hälso- och sjukvården i Östergötland bättre för alla.