FOLKBLADET INSÄNDARE Vi behöver fred på internet – en fred som utgår från respekt för alla medborgares rätt till skydd av sin privata kommunikation. Istället har vi fått en ”informationssäkerhetsutredning” från näringsdepartementet.

Landsting efter landsting misslyckas med grundläggande patientsekretess, samtidigt som försvarsmakten tränar nätkrig med dataspel. Det är svårt att se hur internet infriade våra drömmar. Internet är bra på fildelning, gemenskap och fred, men mycket mindre bra på krig. Nätet ska vara en civil arena, inte en militär.

IT-minister Anna-Karin Hatts utredning riskerar att försämra medborgarnas förtroende för både marknaden och för den allmänna förvaltningen. Teleoperatörerna har redan beklagat sig högljutt över att den nuvarande internetpolitiken skadar kundernas förtroende för tjänsterna de levererar.

Vad regeringen istället borde göra om den hade ett genuint intresse av integritet och säkerhet är att skriva bättre integritetslagstiftning. Ju bättre man skyddar data, desto säkrare är den.

Lyckligtvis har EU-kommissionen redan föreslagit en sådan lagstiftning, men den motarbetar Sveriges regering. Piratpartiets ledamot i EU-parlamentet Amelia Andersdotter har påvisat hur regeringen jobbar för att kapa bort två tredjedelar av de integritetsstärkande förslagen, och blockerar vidare förhandlingar. Om Sveriges regering och näringsdepartementet hade ett genuint intresse av integritet och säkerhet skulle de stödja det liggande förslaget till dataskyddsförordning.

Piratpartiet står för en vision för internet som bygger på företagande, medborgerliga rättigheter och trygghet. Den nya tekniken ska användas till nytta och inte till skada för samhället, människor och det demokratiska systemet. Vi är övertygade om att internet går att använda både säkert och tryggt. Rösta pirat i valen 2014 om du vill förverkliga den visionen tillsammans med oss.