Den senaste veckan avslöjades ännu en övervakningsskandal, då amerikanska NSA visade sig ha tillgång till personliga data som e-mail och chatthistorik från i stort sett all världens medborgare, inklusive svenskar.

Jag skulle väldigt gärna vara förvånad, men det är jag inte.

Vi lever i ett samhälle där staten tillåts spåra och åsiktsregistrera sina medborgare. Det stora problemet med detta är inte bara att det är integritetskränkande mot oskyldiga människor. Om denna typ av register läcker och hamnar i fel händer, innehar de information om alla svenska medborgares politiska åsikt, sexuella läggning, religiösa tillhörighet, och många andra känsliga uppgifter.

Vi i Piratpartiet förstår behovet av övervakning av enskilda brottslingar, men denna typ av slentrianmässig massövervakning av hela befolkningen är helt oacceptabelt. Det är att behandla hela befolkningen som brottslingar, och oavsett om det sker av amerikanska eller svenska myndigheter så är det vidrigt. I ett demokratiskt samhälle måste vi kunna uttrycka våra åsikter utan att vara rädda för att övervakas av politiker. Vi måste kunna skicka e-mail och vara säkra att den tänkta mottagaren är den enda som läser.

Tyvärr visar övervakningstrenden i samhället allt tydligare att Piratpartiet är det enda alternativet för den som bryr sig om sitt privatliv.