Debatt Migrationsforskaren Paul Collier är professor i ekonomi och politik vid Oxford universitet. Han har i årtionden arbetat aktivt med utvecklingen i världens fattigaste länder och besitter både värdefull kunskap och erfarenhet inom området.

Enligt Collier är det mest effektiva sättet att hjälpa exempelvis migranter från kriget i Syrien i deras närområden, där största delen av dem befinner sig. Grannländerna bör göra det som de är bäst på och vi ska göra det som vi är bäst på. De är närmast geografiskt och kulturellt, men i gengäld har de inga pengar och jobb - men det har vi. Paul Collier är en av skaparna av den så kallade Jordanien-modellen, där EU i samarbete med Jordanien försöker skapa jobb till de många syrier som har flytt dit. EU har bland annat lättat på handelsrestriktionerna till landet, vilket uppmuntrar europeiska företag att flytta dit och starta en produktion. I grund och botten används europeiska medel till att skapa jobb i Jordanien som kan fördelas mellan flyktingarna och invånarna. Regeln var att när 70 jobb skapades åt migranter så skulle det skapas 30 jobb till jordanier. Från mitten av år 2016 blev det utdelat omkring 60.000 arbetstillstånd till migranter i Jordanien och regeringen har sagt att de är villiga att fördela upp mot 200.000 arbetstillstånd om det finns jobb till det.

Europa har som bekant stora problem med att miljoner afrikaner gärna vill ta sig över Medelhavet. Collier anser att vi först och främst inte ska stoppa dem bara för att slippa dem, vi ska göra det för att det är det enda riktiga att göra, men därmed ska vi också skapa incitament för att de kan leva vidare i sina hemländer genom att skapa utveckling och jobb. Europa har under de senaste 20 åren fokuserat på en social agenda i Afrika där vi försöker att pålägga dem våra värderingar, samtidigt har kineserna övervunnit oss genom att sträva efter ekonomisk utveckling.

Efter att ha tagit del av professor Colliers kloka synpunkter så är det fastställt bortom allt rimligt tvivel att det är mer effektivt och framförallt mer humant att hjälpa människor (däribland kvinnor och barn som annars lämnas åt sitt öde) i deras hemländer eller grannländer istället för att låta ett fåtal ge sig ut på en riskfylld strapats över halva jordklotet för att söka asyl i Sverige - ett land som är helt annorlunda från deras eget, både klimatmässigt och kulturellt sätt. Det framstår också klart och tydligt att den anhöriginvandring som följer på detta och kostar samhället ofantliga summor pengar samtidigt som den urholkar den svenska välfärden, tyvärr kommer att resultera i att majoriteten av dessa individer aldrig kommer att få ett jobb eller integreras i samhället.

Tänk om och tänk rätt innan det är för sent.