Widars ledare Ibrahim Baylan är energiminister. Förra gången han var statsråd var han skolminister. När han efter valet 2014 fick frågan av statsministern om att bli energiminister var Baylans motfråga: "Har du tänkt igenom det här riktigt Stefan?" Det hade Löfven gjort. Det Stefan Löfven ville ha på den heta energitaburetten var en riktig politiker. En som hade förutsättningar att kunna förverkliga statsministerns löfte om en bred och långsiktig uppgörelse om svensk energipolitik som skapar stabilitet och investeringstrygghet för industri och hushåll. Därför fick Baylan frågan.

Läs gärna: Borgerlig elektricitet.

I går gästade energiministern Näringslivsmässan på Stadium Arena i Norrköping. Det var en de breda penseldragens föreställning på scenen. Han förklarade utfallen - platt fall i Köpenhamn och stor framgång i Paris - mellan FN: s båda senaste klimattoppmöten med de enorma tekniska framstegen mellan 2009 och 2015.

– Det är inget mindre än en energiteknisk revolution. Priset för solceller har fallit med 80 procent, vindkraften med halva priset och möjligheten att styra energiflöden har ökat dramatiskt, sa Baylan.

Jonas Abrahamsson, vd på det mäktiga energibolaget E. ON Sverige fyllde på från scenen på Mässan.

– Redan nu tar förnybart majoriteten av världens energiinvesteringar. Batterikapaciteten - möjligheten att lagra energi - utvecklas snabbt och det småskaliga och förnybara stormar fram, sa Abrahamsson.

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson, till yrket bergsingenjör och med ett långt förflutet i svensk stålindustri, bidrog till verklighetsbeskrivningen.

Läs gärna: Välkommen till oss Baylan.

– Sverige har ett av världens bästa energisystem; det känns tillfredsställande att regeringen tydligt har siktet inställt på fortsatt stabilitet och trygghet i elförsörjningen, sa Elisabeth Nilsson.

Förnybart Hallelujamöte på Mässan? Nej inte alls. Tvärtom är läget mycket allvarligt.

– Rullar det bara på som nu så är snart ingen elproduktion i Sverige lönsam; inte ens vattenkraften sa Baylan.

Bakgrunden är de mycket låga elpriserna som i sin tur beror på elöverskott och på att kolkraften sätter märket i den internationella handeln.

– Därför är det bråttom att få till energipolitiska uppgörelser med de borgerliga partierna. Vi behöver dels bli överens om hur vi ska säkra driften av de återstående kärnkraftsreaktorerna under en övergångstid. Skulle de falla ifrån redan om några år så är det mycket allvarligt för Sverige, sa Ibrahim Baylan till mig innan han drog vidare.

Kärnkraftsindustrin - E.ON och Vattenfall - talar också om behovet av en ny "marknadsdesign" för energipolitiken.

– Vi får se var det landar med detta och med Moderaterna, sa Baylan.