Folkbladet debatt I en artikel i Dagens Arena hävdar Norrköpingspolitikern och tidigare EU-parlamentarikern Göran Färm (S) att ingen i Sverige har fått det sämre som följd av Sveriges invandringspolitik. I veckor har vi fått höra om ökat våld och två dagar efter artikeln kunde vi läsa om hur canceroperationer ställs in på grund av platsbrist. Platsbrist som inte skulle funnits utan undanträngningseffekten och som kunde åtgärdas om inte anslag istället lades på migration.

Visst drabbas vi. Sjukvården drabbas, skolsystemet drabbas, äldreomsorgen drabbas och tanken på att polisen lyckas lösa eller förhindra fler brott blir allt mer avlägsen. Allt är en följd av att Sveriges länge haft Europas mest extrema invandringspolitik. En politik som bidragit till oro, turbulens och välfärdskollaps.

De enda märkbara budgetära ökningarna som regeringen har satsat på är utgiftsområde 8 och 13, d.v.s. migration och integration. Nu begär migrationsverket dessutom ytterligare 27 miljarder för att klara av de ökade kostnaderna, och trenden har sett liknande ut i många år. Man struntar samtidigt i vår framtid, att Sverige är det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest.

Många hävdar att många som kommer är extra välutbildade, och därför en enorm resurs för Sverige. Faktum är dock att vi har fått se hur bland annat den välkände nationalekonomen Tino Sanandaji vid ett flertal tillfällen slagit hål på myten om den höga utbildningsnivån på migranterna. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar extremt dåligt och för runt hälften av migranterna tar det minst åtta år innan de fått sitt första jobb, som ofta är statligt subventionerat och i konkurrens med svenska arbetslösa. Andelen analfabeter, som nära på helt saknar chans att komma in på arbetsmarknaden nämner man inte. Tyst är man också om faktumet att många behöver skattefinansierad försörjning livet ut.

I Norrköping ökar arbetslösheten kraftigt för utlandsfödda och hela 49,5 procent av de i behov av försörjningsstöd är utlandsfödda. Segregationen ökar och Sverige toppar Europaligan om att ha ett stort gap mellan andelen utlandsfödda som saknar jobb och svenskfödda. Ändå fortsätter envisa socialdemokrater som Färm med myten om att invandringen inte skulle drabba skattebetalarna.

Inte ens Färm tjänar på att ljuga inför väljarna. De är smarta nog och märker av hur välfärden raseras trots kraftigt höjda skatter. Annars kan man lätt ta en titt på den internationellt erkända OECD-rapporten som tydligt visar på hur invandringen i många år har varit en förlustaffär för Sverige