Widar Socialstyrelsen och Migrationsverket gav på onsdagen 28/3 ut en gemensam informationsbroschyr med titeln "Information till dig som är gift med ett barn." Broschyren vållade snabbt diskussion och kritik. Det är särskilt texten under rubriken "Om den du är gift med är ett ensamkommande barn" som ifrågasätts av bland många andra den sakpolitiskt meriterade skribenten Sakine Madon och moderaternas gruppledare och tidigare migrationsminister Tobias Billström.

Jag citerar: "Socialtjänsten har det praktiska ansvaret för alla ensamkommande barn. Där ingår att ordna ett boende till barnet. Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år. Detta gäller även om ni har gemensamma barn. Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska bo och hur det vill ha det. Det är barnet och den gode mannen som socialtjänsten kommer att samarbeta med och som tillsammans med socialtjänsten kan bestämma om barnet."

Det kritikerna vänder sig emot är i huvudsak att de statliga myndigheterna har valt ett glidande tonläge och ordval. Det framkommer inte tydligt att äktenskap med barn är olagligt. Är det inte "olagligt" istället för "olämpligt" att en vuxen man som är gift med ett barn bor med barnet som ett äkta par i Sverige? Och är det rimligt att ett barn i högst trolig beroendeställning till hedersförtryckande kulturer själv ska kunna "bestämma" om var det ska bo?

Artikelbild

| Juno Blom.

Jag kontaktade Juno Blom på Länsstyrelsen i Östergötland. Hon och hennes medarbetare arbetar "på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor", för att citera direkt från länsstyrelsens hemsida. Juno Blom är - vågar jag påstå - Sveriges ledande expert inom detta samhällsfält.

Hon är noga med att påpeka att det inte ingår i hennes uppdrag att kommentera andra statliga myndigheters utgivning av informationsbroschyrer.

"Har jag synpunkter på sådant så vänder jag mig direkt till ansvariga på myndigheten", sa Juno Blom. Vilket är ett högst rimligt förhållningssätt inom staten.

Däremot har Juno Blom inga problem med att diskutera sakfrågan i sig.

"I Sverige är kombinationen av orden "barn" och "äktenskap" i ett och samma ord i sig självt en orimlighet. Att äktenskap med barn är olagligt är inte utslag av något tyckande och tänkande utan bygger på gedigen forskning och ett otal studier som visar att äktenskap och barnafödande är skadligt för barn och som visar att barnen ofta utsätts för grovt våld och blir fråntagna möjligheten till självständiga liv. FN: s globala agenda 2030 har som ett av sina tyngsta utvecklingsmål att få bort barnäktenskapen", säger Juno Blom.

Enligt Juno Blom är ett stort problem hur barn bemöts som redan är gifta när de kommer till Sverige.

"De får höra information om att barnäktenskap inte är tillåtna i Sverige. Samtidigt vet barnet att myndigheterna vet att barnet är gift men att de tycks blunda för det. Det som inte är tillåtet för svenska barn är tydligen tillåtet för barnet som kommer från ett annat land? Jag får en stor klump i magen när jag tänker på konsekvenserna för de här barnen. De känner att de bedöms efter en annan och inte lika ambitiös måttstock", säger hon.

Hon framhåller också Barnkonventionens starka betoning av barns rätt att vara barn.

"Att göra barn till bärare av sina egna rättigheter är i många fall att svika dem. Där det ska stå en tydlig och vuxen person och säga nej; du ska inte bo med din vuxne kusin och du ska inte ha sex med honom, där kan det istället stå en person som frågar var vill du helst bo? Ansvaret läggs därmed över på ett litet barn som kan antas leva under tvång och hot från familj och släkt vilket är helt fruktansvärt", säger Juno Blom.

Jag hoppas att Juno Blom tar några allvarliga samtal med de ansvariga cheferna på Migrationsverket och Socialstyrelsen. Språket och attityden i den här broschyren är "inte okej" som statsministern brukar säga. Snällismens välvilja har återigen smackat rakt in i väggen. De mest skyddsvärda - barn som tvingas in i äktenskap och barnafödande - ska inte svikas när de kommer till Sverige. Fram med allt det där om "starka samhället" och "välfärdsstaten" och "ordning och reda" och "etik och moral". Barnäktenskap ska inte vara möjligt här. Inga gifta barn på våra gator. Punkt och slut.