Widar Norrköping har tur som har Lars Stjernkvist. Så tänker jag mitt i det kommunalval som pågår i staden och som avslutas på kvällen den 9 september. Jag hoppas att väljarna fattar kloka beslut och ser till så att han kan sitta kvar som Kommunstyrelsens ordförande några år till.

Jag har hyfsat god överblick över kommunalråd i allmänhet och socialdemokratiska sådana i synnerhet. Det finns mycket bra folk ute i landet; så är det förstås. Men Stjernkvist är något extra. Jag tror att han har varit likadan alla de år som jag har känt honom och känt till honom. Alltid resonerande, alltid sökande efter punkter och positioner där det ska gå att komma överens, alltid sökande efter de rätta orden för att den han talar med ska känna sig hörd och sedd. Och alltid angelägen om att det till syvende och sist ska sluta bra för ”partit.”

Den som hittade på det där med ”laget före jaget” måste ha tänkt på Lars Stjernkvist. Vilket är extra strongt då man betänker att det är det Stjernkvistska jaget som i hög grad bidragit till att det socialdemokratiska laget gjort bra ifrån sig i de senaste valen. Utan att ha några undersökningar på fötterna så vill jag hävda att Stjernkvist är Norrköpings mest kända person och en av socialdemokratins 10 mest kända politiker. Självklart har det betydelse var en sådan person är aktiv.

Egentligen är det ju mycket som är ”fel” med Lars Stjernkvist. Han är oroväckande mycket i otakt med den partipolitiska utvecklingen under senare år där tonläget är uppskruvat, språket förgrovas, personangrepp blir legio och polariseringen skärps. Rasister, nazister, fascister har på ett märkligt sätt blivit vardagsord i retoriken. Symbolpolitiska utspel har blivit vanliga även inom socialdemokratin. Jag vet att det här oroar Stjernkvist.

Många har blickarna på Norrköping. Här finns en socialdemokrati som är allt annat än gapig och skrikig. Det vore så himla skönt om det kunde gå bra för den socialdemokratin i valet. Det vore bra för Norrköping, det vore bra för socialdemokratin vilket i sin tur också kan visa sig vara bra för Sverige vad det lider.