Ledare Svenska partiledare i talarstolen” (Historiska Media, 2018). Denne gör en karaktäristik av vad som präglar svenska politikers tal, sammanfattat i några punkter:

Talen är förutsägbara, historielösa, humorlösa, präglade av ”fakticitet”, nästan alltid inrikespolitiskt inriktade och slutligen, naturligtvis, fixerade vid socialdemokraterna.

Sammanställningen känns rätt träffande. Visst händer det att talarna gör honnörer till sina föregångare, men om inte väljarna vet vad som hände i Sverige 1809-10 så funkar det inte från talarstolen heller.

Att svenska politiker är rätt trista talare har den fördelen att de också, oftast, är någorlunda sakliga, och inte gör tarvliga påhopp, utan ”fakticiteten” är något som krävs i den svenska pragmatiska politiska kulturen.

Vi vill inte representeras av spelevinkar utan rekorderligt folk som tar bussen till kommunhuset eller åtminstone kör Volvo.

Men lite roliga personangrepp kan de väl ändå kosta på sig?

Visst, att som utländska politiker, säga till sin motståndare att ”du är en kattungeätande reptil från en annan planet” går inte för sig. Eller som någon annan gjort, anspela på sina egna prostatabesvär med följande replik:

”Jag önskar jag skulle kunna pissa som du talar!”.

Och vi kan ju testa tankegången att Almedalstalarna stal lite repliker från andra länders politiker och deras elakheter. Vad tror ni om

detta:

Stefan Löfven:

”En tom taxi kör fram till riksdagshuset. Ur kliver Ulf Kristersson!”

Ulf Kristersson:

”Stefan Löfvens ansikte är som en kudde. Man kan se på konturerna om det är Sjöstedt eller Lööf som senast satt på det.”

Annie Lööf:

”Ulf Kristersson säger att Januariöverenskommelsen är en katastrof och olycka. Men han måste lära sig skilja på dessa två ord. Om han ramlar i Visby hamnbassäng är det en olycka. Men om någon drar upp honom är det en katastrof.”

Ulf Kristersson:

”Annie Lööf är som en köttbit som letar efter en ryggrad att krypa upp på.”

Fast vid närmare eftertanke. Det skulle inte fungera.

Vi bör nog vara tacksamma för att det blir ännu en solig vecka med intressanta redovisningar från Statistisk Årsbok.