Debatt Många människor i Norrköping är djupt oroade över kommunens neddragningar av stödet till barn och unga som lever i familjer med alkohol- och drogproblematik. Socialnämnden har redan beslutat om neddragningar på verksamheten Balder som möter dessa barn och unga genom stöd i grupp eller enskilt. Utbildningsnämnden har aviserat att de vill dra sig ur avtalet med Region Östergötland angående Moa-mottagningen. De arbetar för att i tidigt skede kunna upptäcka alkohol- och drogmissbruk bland barn och unga. Ett glädjeämne där är att ordföranden i nämnden just nu gjort halt för att få en bredare förankring före beslut i nämnden, men hotet kvarstår. Jag förstår att budgeten är ansträngd men våra mest utsatta barn får aldrig bli brickor i ett spel där kostnader bollas hit och dit. Kan vi upptäcka barn i familjer med missbruk tidigt, och snabbt sätta in rätt former av stöd, då ger vi många unga möjligheter att utvecklas till trygga vuxna.