Debatt Den som är beroende av droger förlorar sin frihet. Som socialliberal vill jag därför att nolltolerans ska gälla i alla led av narkotikahanteringen. Det är därför viktigt att förbudet mot eget bruk av narkotika behålls.

En faktor som ökat missbruket och dödligheten bland narkomaner är att socialstyrelsen infört möjligheten till s.k. underhållsbehandling (LAR).

Detta har lett till ett omfattande läckage av narkotikaklassade läkemedel till den olagliga gatuförsäljningen.

Narkomanvården håller på att medikaliseras men det finns inga mediciner som botar mot beroendet – narkomanin. Medicinerna tvingar dem att fortsätta att ta de narkotikaklassade medicinerna resten av livet. De befäster beroendet, ökar missbruket och ofriheten för människor. I Norge har man infört sprutrum där narkotikan kan tas under överinseende av sjuksköterskor. Med detta har inte minskat dödligheten bland narkomanerna. Det finns försök och verksamheter i många länder med liknande inriktning men resultaten är förskräckande. Att öka tillgängligheten ökar missbruket.

Forskning vid Karolinska Institutet har visat att de narkotikaklassade läkemedlen är den avgörande faktorn bakom den ökade dödligheten bland narkomaner i Sverige.

Narkotikapolitiken måste byggas med en restriktiv lagstiftning. Avskaffas den kommer flera att börja använda narkotika. Liksom i all vård är den förebyggande verksamheten mycket viktig och avgörande för goda resultat. Narkotikapolitiken måste uppmuntra och stödja vård och behandling och ge människor hopp istället för slaveri.

Bengt Westerberg införde som socialminister på 1990-talet den restriktiva narkotikapolitiken. Denna princip håller också för framtiden och detta har Liberalernas landsmöte nu åter tydligt slagit fast. Narkotikan skapar ofrihet för människor och måste bekämpas!