Widar Alice Bah Kuhnke har varit miljöpartist i fyra år. Lika länge har hon varit kulturminister. Rimligt sett borde hennes dagar i ämbetet vara räknade. Händer inget dramatiskt överraskande så kommer inte dagens regering – som den nu är sammansatt - att överleva valet i september.

Alice Bah Kuhnke tycks emellertid ha fått upp smaken för det här med politik. I januari i år anmälde hon sitt intresse för att efterträda Isabella Lövin som språkrör för Miljöpartiet; detta utan att Lövin ens antytt sin avgång. Några dagar senare höll Bah Kuhnke öppet för att sitta i en regering med Moderaterna; under förutsättning att denna regering var beredd att göra ”skillnad för klimatet och mänskligheten”, sa hon till Expressen.

Hon förefaller kort sagt vara en oförskräckt person som uppskattar de offentlighetens estrader som erbjuds alla statsråd i allmänhet och en kulturminister i synnerhet. Kulturen har ett naturligt och smått symbiotiskt självförhärligande drag. De som bokstavligen lever på att dagligen och stundligen visa upp sig och sina repliker, gester, tavlor och andra skapelser; de sätter vanligtvis inte sitt ljus under skäppan. Galor, festivaler och prisutdelningar av varjehanda slag är därför en del av vardagen för kulturisterna. En person som själv gärna och oförväget visar upp sig i praktfulla kreationer eller i Davos passar därför synnerligen bra som kulturminister.

Enligt en undersökning som tidningen Expressen publicerat så är Alice Bah Kuhnke populär bland medlemmarna i partiet.

Isabella Lövin lär avgå tämligen snart efter valet i höst. Det syns lång väg att hon inte har sin håg till partipolitikens strider och piruetter. Lite beroende på hur valet går så är det sannolikt även dags för det manliga språkröret Gustav Fridolin att tacka för kaffet. Den begåvade juniorpolitikern Fridolin har hunnit fylla 35 och har transformerats till en medialt utsliten och tämligen resultatlös utbildningsminister.

Alice Bah Kuhnke bör utan större besvär kunna bli vald till språkrör inom ett år eller så.

Hur det blir med regerandet är en annan femma. Jag har känslan av att de fyra åren som miljöpartist skulle kunna följas av fyra år som någonting annat. Och inget fel i det. Populära gränsöverskridare kan bespara talmannen en hel del gråa hår i regeringsbildandets vedermödor i september.