Debatt I Folkbladet (7/3) replikerar en kvartett som kallar sig för ”Söderköpings sanningskommission” på vår debattartikel (25/2). Med ett urval av insinuationer, löst underbyggda argument och spekulationer försöker de leda i bevis att Socialdemokraterna och övriga partier skulle ha en ”osund politisk kultur”.

Låt oss först reda ut några frågetecken. Ett presidium består av ordföranden, vice ordföranden och 2:e vice ordförande i ett politiskt forum, normalt både majoritet och opposition. Det kan konstateras i protokoll från demokratiberedningen att en enig demokratiberedning ställde sig bakom innehållet i ordförandens aktuella uttalande.

Debattörerna likställer sajten Samhällsnytt med övriga medier. Låt oss vara tydliga med att det inte är vilken sida som helst. Samhällsnytt eller Avpixlat som den tidigare hette, är en sida som drivs med tydliga högerextrema undertoner och som sprider politikerförakt. Skribenter på sidan har dessutom visat sig ha kopplingar till ryska intressen. För att vara en grupp som säger sig vilja sprida sanning så ägnar kvartetten inte särskilt stor plats åt fakta eller stöd för sina påståenden. Det argument som förekommer oftast är ”det tror vi inte på”. Understött av Samhällsnytt vill debattörerna utnyttja den naturliga upprördhet som denna lokala händelse skapar för att värva fler röster till Sverigedemokraterna och liknande grupperingar.

Vi diskuterar gärna hur vi tillsammans kan öka tryggheten för våra kommuninnevånare, såväl unga som äldre. Nationellt satsar Socialdemokraterna på fler poliser och fler händer i vården. I kommunen kommer vi fortsätta att bygga ut arbetet mot psykisk ohälsa bland unga, en fortsatt satsning på sommarjobb och arbetstillfällen för ökad integration, fler väl upplysta gång och cykelvägar, mer fritidsaktiviteter för alla (till exempel mulithall) och ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Det är inte en sanningskommission Söderköping behöver. Inte heller mer av en politik som gör skillnad på människor beroende på var de eller deras föräldrar är födda. Det som behövs är mer av den politik som tror på att vi med gemensamma krafter, efter var och ens förmåga, kan skapa ett bättre Söderköping och har kraft att omvandla det till handling.