Debatt Regeringen avser att läggs fram ett lagförslag som i sin skadlighet för det privata näringslivet påminner om löntagarfonderna . De fonderna skulle genom inbetalningar från företagens vinster se till att företagen successivt socialiserades. Det nya förslaget är i stället konstruerat så att företag inom skola, vård och omsorg inte får göra tillräckliga vinster för att kunna leva vidare och utvecklas. I konsekvens med det avvecklas de och lämnar fältet fritt för kommunal eller statlig verksamhet inom dessa områden. Som skäl för lagförslaget har emellertid de rödgröna uppgivit att de vill hindra att skattepengar kan hamna i fickorna hos dem som äger och driver dessa företag.

Av massmedia framgår att Alliansen, i stor enighet bestämt kommer att motsätta sig att lagförslaget om vinstbegränsning går igenom riksdagen. Detta gör man då tillsammans med Sverigedemokraterna som också enligt uppgift motsätter sig förslaget.

Liberalernas ledare Jan Björklund och centerledaren Annie Lööf har det gemensamt att de återkommande brukar uttala sitt fördömande av Sverigedemokraterna. Varje tanke på samarbete eller annan form av samverkan eller politiskt beroende har ansetts omöjlig Statsministern brukar också av naturliga skäl framhålla vikten av att det fortsätter så.

KD och M har en mindre rigid inställning till samverkan med SD. Förra moderata partiledaren Kinberg Batra visade ju politisk klokskap när hon talade om möjligheten till ett normalt riksdagssamarbete med SD för att skapa den opposition mot de rödgröna, som frustrerade borgerliga väljare intensivt efterfrågar.

Den kommande riksdagsomröstningen där regeringen förlorar, visar vad den borgerliga majoriteten i riksdagen kan åstadkomma när den respekterar sina väljares önskan att använda sin majoritet till att hindra de rödgröna att driva politiska frågor som är till men för landet. De borgerliga väljarna är medvetna om att den politiska verkligheten är sådan att det kräver Sverigedemokraternas medverkan .