Ledare Det har kommit en utredning som föreslår hur reseavdragen bör reformeras. Bland annat att alla ska få dra av lika mycket, ett schablonbelopp för resan, oavsett inkomst.

Det är rimligt.

Vi gillar förenklingar.

Därför går det också att sätta frågetecken för deras förslag om att begränsa reseavdraget, så att de som har kortare än 30 kilometer till jobbet inte får dra av.

Det verkar konstigt. Visst, utredningen har letts av en miljöpartist, varför vi i undertexten till detta läser ”ta cykeln om du bara har 2 mil till jobbet, vi lovar att sanda cykelbanorna i vinter….:”

Egentligen vore det bästa att vända på steken och även låta den som jobbar hemifrån - och inte använder klimatpåverkande transportmedel – få en släng av avdragssleven.

Dessutom inte orimligt eftersom vederbörande nöter på heminredningen och utnyttjar privat yta till förvärvsarbete.

Reseavdrag och hemavdrag vore en idé att pröva!

Det vore dessutom en uppmuntran att utveckla arbetet mot ökad effektivitet. Det är rätt vanligt att folk jobbar hemifrån under perioder därför att ”det är så mycket att göra”.

Den som är på arbetsplatsen tvingas ofta delta i en massa onödiga sammanträden, råkar ut för tvångsfika och riskerar att få några timmar förstörda av den icke fungerande kollektivtrafiken.

Och för den som inte kan jobba hemifrån, vilket gäller de flesta, bör systemet vara neutralt. Oavsett transportmedel.

Vill politikerna subventionera exempelvis kollektivtrafik kan de göra det på andra sätt, genom att skattefinansiera spårutbyggnad eller se till att busskorten är billiga. Eller göra inköp av elcyklar avdragsgilla.

Huvudargumentet för en neutral avdragsrätt är att varje person har en unik livssituation och att det är bäst att folk själv får göra en rimlighetsbedömning.

Så har vi exempelvis inrättat det med barnbidraget. Familjen får en peng som de sedan kan använda efter eget huvud. Staten tvingar ingen att köpa blöjor eller pedagogiska leksaker för pengarna.

Utan den svenska modellen är att lita på att folk vet bäst själva.

Så bör också rese- och hemavdragen utformas.