Att det byggs moskéer i Sverige idag är en kontroversiell fråga. Ingen tvekan om det. Även om inte alla muslimer kommer att låta sin tro slå över i radikalisering och terrordåd skapar naturligtvis det som hänt de senaste åren stor oro hos många av oss, både vi som är födda här och de som flytt till vårt land från islamistiskt förtryck.

Personligen anser jag att det finns många trosinriktningar, och partier också för den delen, som Sverige skulle klarar sig bättre utan. Men om vi tror på och står upp för demokrati så måste vi tillåta både trosinriktningar och partier som vi personligen inte sympatiserar med. Åsikts- och religionsfriheten är demokratiska grundbultar, men naturligtvis ska svenska lagar efterlevas.

Markus Wiechel: Våga folkomrösta om moskén.

Vi har i dagsläget minst fyra moskéer i Norrköping. Tomten mot Skarphagsleden ägs av en av församlingarna och detaljplanen godkänner bygge av moské. Juridiken är på deras sida och en folkomröstning kan inte ändra på det. Skulle man stoppat byggnationen där skulle det skett vid ändringen av detaljplanen 2013. Hade inte processen gått så långt hade Kristdemokraterna gärna diskuterat en alternativ placering. Men att nu försöka få till en folkomröstning och ge skenet av att man genom den kan hindra ett bygge är att lura våra medborgare.

Inför bygglovsansökan kan man däremot i dialog diskutera utformningen av byggnaden så att den passar med övriga omgivningen. Kristdemokraterna föredrar en byggnad utan minaret för att tydligt visa att böneutrop inte är aktuellt.

Att förvägra en trosinriktning egna lokaler och hänvisa dem till en lokal där man inte syns för omgivningen gynnar varken integrationen eller motverkar radikalisering.

Visst är det en utmaning med demokrati, men den är väl värd att försvaras.