Debatt Idag den 8 juni är det Världshavens dag. Vi i Miljöpartiet vill lyfta vikten av att vi agerar nu. Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Detta beror på att det bor många människor i området samt att det endast finns en lite smal öppning som förbinder Östersjön med andra hav. Konsekvensen blir att vattenmassan stannar kvar, utsläpp blir kvar länge och arter lever på gränsen för vad de tål i det bräckta vattnet.

Det finns även oroväckande signaler angående fisken i Östersjön. WWF gick för ett par veckor sedan ut med information om att torsk, lax, gädda och piggvar får rött ljus i deras fiskeguide. Det är oroväckande att vi förstör våra hav. Om vi inte minskar överfisket, nedskräpningen, övergödningen och spridningen av läkemedelsrester i våra hav så kommer vi snart ha mer plast än fisk i haven och det kommer inte att gå att bada i ett vatten fritt från algblomning.

Vi vill ha rent vatten. Vi vill slippa behöva fundera över vilken fisk som är okej att köpa i mataffären. Vi vill också slippa behöva fundera över var vi låter våra barn bada.

Som en del av regeringen har Miljöpartiet därför bland annat lanserat #Havsoffensiven för att rena våra hav. Pengarna går bland annat till att stoppa övergödningen och stärka skyddet av marina områden. Vi har även presenterat ett plastpaket med syfte att minska plasten i haven och skräpet på stränderna.

Region Östergötland leder ett EU-projekt som tittar på hur musslor påverkar övergödningen i Östersjön. I S:t Annas skärgård finns specialrep som musslorna fäster på och lever på att filtrera växtplankton. På så sätt samlar den på sig kväve och fosfor och leder till en minskad övergödning. Musslan kan man sedan använda som fodermjöl vilket i sin tur innebär att vi kan minska importen av importerat fiskmjöl. Men vi måste öka tempot. Vi vill att fisket blir mer hållbart, bevara hotade arter, ha ett starkare skydd av marina områden, minska övergödningen och stoppa spridningen av gifter i havet.

Om vi ska klara av att rädda Östersjön behöver vi insatser på både lokal, regional, nationell och internationell nivå. Haven känner inga gränser. Vi är beroende av havet. Det ger oss luft som vi andas, mat som vi äter samt jobb inom fiske, turism och sjöfart. Vi kämpar för ett friskt Östersjön. Nu.