Debatt Människor som hamnar i missbruk eller drabbas av psykisk ohälsa är speciellt utsatta i samhället. Nu har vi nått en överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner som syftar till att hjälpa dessa människor på bästa möjliga sätt.

Missbrukare finns i alla samhällsklasser och är ofta en stor gömd grupp. Uppskattningar som är gjorde visar att vi i Sverige idag har ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister samtidigt som vi också vet att mörkertalet är stort. Till det kan vi lägga att Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar som visar att upp emot 40 procent av svenska befolkningen till och från upplever psykisk ohälsa. Det visar att vi måste sätta in åtgärder för att förebygga vidare problem.

Tyvärr har vi flera gånger uppmärksammats på att individer hamnar mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan regionens och kommunernas verksamheter. Det innebär ofta en negativ effekt för de iblandade och leder sällan till att personerna tar sig ur sina problem. Här är det viktigt att det är tydligt vart individen kan vända sig och vilken aktör som är bäst lämpad för att ge bästa möjliga vård.

När någon drabbas av psykisk ohälsa påverkas även omgivningen. Både den direkta omgivningen som familj och vänner, men även arbetskamrater och andra som personen interagerar med. De flesta av oss har antingen själva, eller känner någon, som har upplevt depression, ångest eller utbrändhet. För många är detta tyvärr en vardag och påverkar allt fler i samhället.

För att motverka att fler drabbas av psykisk ohälsa är det förebyggande arbetet viktigt. Här ska regionen och kommunerna finnas tillgängliga och gemensamt arbeta med insatser som minskar riskerna i människors vardag. Arbetsmiljön och arbetssituationen är också en viktig faktor för välbefinnande. Företag och arbetsgivare är därför också en viktig aktör i arbetet.

Den överenskommelse som regionen och länets kommuner nu nått är en grundpelare för att ta tag i de psykiska problem som blir allt vanligare. Här delas ansvaret upp på ett tydligt sätt vilken aktör som ansvarar för vilken verksamhet och hur samarbetet ska fungera. En viktig faktor är också att individen alltid ska sättas i centrum och själv vara delaktig i vilken insats som behövs. Det går inte att tvinga någon till bättre psykisk hälsa men det går att skapa förutsättningar för en bättre vardag.