Debatt Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort skillnad för kvinnors arbetsliv men det finns fortfarande mycket att göra.

Att ha heltid som norm är en jämställdhetsfråga. I Söderköping har vi kommit en bra bit på väg men är inte i mål än.

Många har på senare tid påpekat att alla inte vill ha heltid, att vi ska lyssna på våra medarbetare. Vi lyssnar eftersom livssituationen varierar för kvinnor. De som inte vill eller kan jobba heltid ska inte behöva göra det men när och om de vill ska möjligheten finnas.

Flera oppositionspolitiker i vår kommun har uttryckt att de tycker heltidsreformen kostar för mycket. Heltidsreformen har kostat, men vi ska också se de positiva effekterna av reformen.

Arbetet med heltid driver på arbetsmiljöarbetet. Vi tänker nytt när det gäller schema och bemanning. Med bättre arbetsmiljö och ökad bemanning minskar ohälsotalen även om det tar lite tid innan resultaten syns. Detta är nödvändigt om man ska orka ett helt yrkesliv.

S-kvinnor har flera krav för ett jämställt arbetsliv. Vi vill att frågan om förkortad heltidsnorm ska utredas, allmän visstidsanställning och delade turer ska avskaffas, lönegapet ska avskaffas och pensionerna jämställas.

Vi vill se mer åtgärder för att utlandsfödda kvinnor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Grunden för jämställdhet är att man kan försörja sig.

Valet i september är ett vägval. Om vi ska bli jämställda krävs det fler politiska beslut. Alla de steg vi tagit från kvinnlig rösträtt till samtyckeslagen nu är politik.