Debatt Enligt svensk brandskyddsexpertis ligger Sverige i världstopp vad gäller antalet skolbränder. 2014 hade Sverige, 499 anlagda bränder och Grekland hade 5. Utöver anlagda bränder, förekommer det andra former av skadegörelse i svenska skolor och förskolor. Merparten av skadegörelsen på förskole- och skolgårdar sker kvällstid.

Norrköpings kommun är inte förskonad från sådana händelser. Mellan september och november 2017, förekom fyra anlagda bränder. På Parks förskola i Skärblacka har personalen hittat glas och vassa metallbitar i sandlådan och på andra ställen, där barnen leker. På Ektorpsskolan har man fått indikationer om att det skett narkotikaförsäljning på skolgården och att förekommer en omfattande skadegörelse och nedskräpning som följd.

Det ovannämnda fick mig intresserad för frågan och jag reflekterade över hur man skulle kunna få slut på bränder och skadegörelse i Norrköpings skolor och förskolor. Det handlar om att göra det svårare, mindre lockande och samtidigt öka risken för förövaren/förövarna att bli upptäckta.

Jag kom fram till att det som gör skolor och förskolor sårbara i Norrköpings kommun är att de saknar en effektiv yttre inhägnad. Till exempel ett två meter högt stängsel, lätt att se igenom, så att obehöriga som befinner sig i gårdarna kan ses snabbt och med ordentliga, låsbara grindar. Sådana stängsel och grindar finns redan i Norrköping, hos privata och kommunala företag. Sådana grindar och stängsel som Vindruvans förskola och Johannesskolan har för att skydda sin verksamhet, barnen, personalen och byggnaderna. Jag är övertygad om att dessa inhägnader kombinerade med andra åtgärder, som kamerabevakning, adekvat belysning med mera, skulle skapa ett effektivt skydd.

Därför skrev jag en motion om att Norrköpings kommun skulle förse skolor och förskolor med sådana inhägnader. I Folkbladet kunde jag läsa att Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Jag undrar varför den sortens inhägnad som jag förespråkar, anses vara ett nödvändigt skydd för privata och kommunala företag, också för fria skolor, men inte för kommunala skolor och förskolor?