Widar På tisdag 2 januari inträffar den första formella arbetsdagen på två nya statliga myndigheter som förenas av att de redan före start har varit rejält omdebatterade. Diskussionshettan som omger Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation är i sig uttryck för att myndigheterna uppfattas som mer ideologiska än förvaltande verksamheter. Det är inget övergrepp på sans och balans att hävda att de två nya myndigheterna är just så ideologiska som både tillskyndare och motståndare hävdar. De har tillkommit för att hantera politiska problem här och nu och som ett sätt att markera handlingskraft. De båda nya kvistarna i statens myndighetsbukett påminner väldigt mycket om Integrationsverket; saligt i åminnelse. Integrationsverket instiftades 1997 och avvecklades 10 år senare 2007. Sannolikheten är stor för att Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation går snarlika öden till mötes inom det kommande decenniet.

Mitt syfte här är inte att raljera över bildandet av nya myndigheter. Regeringar har nu en gång för alla den möjligheten och att den delen i den politiska verktygslådan används då och då är naturligtvis inte klandervärt i sig. Det går heller inte att utesluta att de två nya myndigheterna kommer att hinna göra viss nytta. Delegationen mot segregation ska i huvudsak dela ut förhoppningsvis segregationsdämpande statsbidrag till kommunerna, vid sidan av den med Jämställdhetsmyndigheten delade uppgiften att bland annat "stödja, utvärdera, följa, granska, initiera," det som händer på respektive verksamhetsfält. Beroende på hur de båda nya cheferna - S-politikern Lena Ag och Inger Ashing från Rädda Barnen - agerar kan det givetvis uträttas samhällsnyttiga saker och ting på myndigheterna.

Mer att läsa: Faktaresistenta makthavare

I grunden är det dock mer fel än rätt att inrätta myndigheter med ideologiproducerande och politikutvecklande uppdrag. Gränslandet mellan politik och förvaltning riskerar att förslummas, politiseringen av förvaltningen tilltar och den starka traditionen av självständiga ämbetsverk försvagas.

Mer att läsa: Slagord är inte som politik.

Jämställdhet är lika samhällsnyttigt som vad skadlig segregation är illa för samhället. Att det förhåller sig på det viset bör först och främst komma till uttryck i konkret och påtaglig och beslutad politik från regering och riksdag. Brist på sådan politik kan inte i längden ersättas av nya myndigheter.