Debatt Allt fler reser med tåg. Och då inte bara i Sverige utan även i Europa. Facebookgruppen Tågsemester är på kort tid snart uppe i 7000 medlemmar där tips och dialoger om tåg tas upp. Anledningen är förstås att allt fler inser att flygets påverkan på klimatet måste minska och att enda sättet är att vi flyger mindre. Ska vi i Sverige bidra till att temperaturen inte stiger mer är 2 grader måste de utsläpp som vår konsumtion orsakar minska från dagens 11 ton till under 2 ton per person och år. Detta enligt Naturvårdsverket. Eftersom en resa tur och retur New York genererar ungefär 2,5 ton utsläpp av växthusgaser, så är det lätt att inse flygets betydelse för vår individuella klimatpåverkan.

Många slutar också helt att flyga. En annan Facebookgrupp, som samlar sådana som har slutat flyga, har på kort tid fått över 1000 medlemmar. För vissa innebär detta även att det direkt påverkar deras profession. Malena Erman flyger inte längre, vilket förstås innebär att hon måste avstå från att framträda på ställen som inte kan nås på annat sätt. Två andra är idrottsprofilerna Heidi Andersson och Björn Ferry. Ferry avstår från att vara kommentator på OS i Sydkorea eftersom det kräver att han flyger dit. Paret Heidi Andersson och Björn Ferry har som mål att vara helt fossilfria 2025.

Nu är det politikernas tur att se till att flyget får bära sina kostnader, att sluta subventionera flygplatser och inte bygga några nya eller bygga ut befintliga. Vi måste få ett transportsystem som är klimatmässigt hållbart och därför satsa på tåg och andra klimatsmarta lösningar.