Herr Redaktör!

Inspirerad av programmet "Stadsvandringen" i Sveriges radios program 1 om staden Borås, som berikat sitt centrum med skulpturer och grönska, frågar jag, när jag ser vad som hänt med Norrköpings "hjärta" Hörsalsparken:

Vill vi ha det så här, vi som älskar vår stad?

Svaret är ett rungande NEJ!

Avlägsna snarast de sterila blommodulerna som inte gör någon människa glad och återinsätt den lilla bronsflickan med sitt porlande vatten, som en nödvändig motvikt mot Varuhustemplen intill!

Låt bänkar, blommor och grönska omgärda henne den lilla bronsflickan och återskänk Norrköpingsborna den vilopunkt de saknar med dagens park vid Hörsalen.

Eller är det bara i Borås man förstår vad en stads invånare behöver?