Debatt Den under förra året bortgångne vetenskapsmannen i fysik, Stephen Hawking, lämnar ett stort avtryck efter sig. Han når närmast ikonstatus som vetenskapligt geni. Han hör till det fåtal människor som trots sin svåra sjukdom kunnat leva 55 år efter diagnosen ALS. Sittande i rullstol höll han sina föreläsningar med hjälp av en digital röstmaskin. “Det finns en väg ut ur svarta hål”, sa Stephen Hawking under en populärvetenskaplig föreläsning i Stockholm. Han hävdade att all materia som hamnat i svarta hål inte förintas helt, utan bevaras i ett annat universum. Frågan är om det gäller även oss människor? Vi dras ju obönhörligen in i det svarta hål som är livets slut, och lämnar jordelivet för gott. Albert Einstein såg däremot ingen utväg ur ett svart hål. Det vill säga all massa och allt ljus som sugs in, kan aldrig lämna det svarta hålet. Är det inte så jordelivet slutar för oss människor? Eller finns det som Hawking sa en ljusning i mörkret: “Om du hamnar i ett svart hål så ska du inte ge upp”.